Ontstaan

Aan het ontstaan van de feitelijke vereniging "Affligemse Recreatiesporters" gaat een hele geschiedenis vooraf, die bezieler en voorzitter Leo De Ryck hier graag met u deelt.

"Op zondag 8 oktober 1961 werd in Hekelgem de “Eerste provinciale cross der jongeren” ingericht, waarin de recreatiesport gepropageerd werd. Toen werd de sport van overheidswege gesteund door het NILOS (Nationaal Instituut voor Lichamelijke Opvoeding), waarvan ondergetekende gangmaker was en zorgde voor sporttrofeeën, organisatie van sportavonden, verzekeringen en hulp bij sportmanifestaties in de gemeente Hekelgem.

In 1969 werd ingevolge het invoeren van de culturele autonomie het BLOSO (Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Openluchtleven) in ’t leven geroepen. Nu kwam er een werkelijke democratisering in ons sportbeleid en kreeg men andere verschijningsvormen zoals de sportieve recreatie of recreatiesport.

Onder Sport-voor-allen werden heel wat sensibiliseringsacties gelanceerd, die vooral in de zeventiger jaren hoogtij vierden. Toen werd ook bij ons gezocht naar een bestendige formule om onder begeleiding en met een vaste afspraak iedere zondagmorgen te wandelen, te trimmen, mee te doen aan boslopen, conditiegymnastiek, recreatiespelen, fit-o-meter, initiatie van minder gekende sporten zoals krachtbal, slagbal, indiaca, handbal, korfbal, hockey e.a. Dit werd dan ons “Trefpunt” elke zondag toen van 9 tot 10 uur in het prachtige natuurkader van het jeugddomein “Verbruggen” en dit initiatief sloeg vooral in bij gezinnen en vond weerklank in ’t land van Aalst en Asse.

Het grote lanceringjaar was wel in 1976 met de actie “Sportreal” en de bestuursleden van de later opgestarte Sportraad kregen het druk met het opspelden van de begeerde badges. Het was geen uitzondering dat in de jaren ’77, ’78 en 79, honderd en meer sportievelingen zondagmorgen aan de poort van het genoemde domein stonden te wachten. Eveneens een tijd dat er ook minder sportinfrastructuur was in de streek, vandaar deze succesvolle sportattractiepool .

Onder begeleiding van de Affligemse Bloso-gangmakers en vrijwillige medewerkers kon hier naar hartelust gesport worden in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer, waar iedereen zich thuis voelde, ook diegenen die voor ’t eerst in hun leven een trainingspak aantrokken. Men is er bovendien vrij, wordt niet gedwongen aan oefeningen deel te nemen en hoeft ook niets te betalen voor zijn gezondheid, dus geen lidgeld of andere kosten en de monitoren doen dit gaarne en onbezoldigd, zelfs was het voor studenten lichamelijke opvoeding een welgekomen stage. Iedereen jong en oud blijft er welkom.

Vooral in de tachtigerjaren wemelde het nog op ’t domein van enthousiaste recreatiesporters. Het was ook de tijd dat Karel Boriau zich als recreatiesportleider verdienstelijk maakte. Er werden heel wat nevenactiviteiten vanuit dit trefpunt georganiseerd: gezinssportinstuiven, zelfs gewestelijk, wandeltochten, Spel zonder Grenzen, deelname aan de Nationale gezinssportdagen van de B.G.J.G in Herentals en Neerpelt, telkens met twee afgeladen bussen geestdriftige deelnemers (Affligem was telkens de grootste formatie), organisatie en deelname aan sportquizzen, nachtdroppings, inrichting wandel meedag, gezinskilometer, wekelijkse joggingsuurtje in de wijken, medewerking bij de opname van de sportfilm “Inform” van Dr. Jan Borms…

Het is steeds een vrij komen en gaan geweest op “Verbruggen” van hen die de behoefte hadden om aan beweging te doen. “Trefpunt” werd ook een recruteringsveld voor vele sportclubs; Sommigen die na een tijdje de invloeden van deze zondagontspanning ondergingen, voelden zich aldra geroepen om zelfs aan competitiesport te doen, andere hielden het bij de recreatieve vormen. Ook waren de recreatiesporters een ondersteuning van de op 26 juni 1978 opgerichte Affligemse sportraad.

Later toen er meer sportinfrastructuur kwam in Affligem en de omliggende gemeenten, verminderde de deelname op zondag. Ook ons tamme TV-tijdperk en uitgangsleven werd medeoorzaak van de teleurgang en alleszins de ongezonde gewoonte om zich op zondag uit te slapen speelde een rol. Ten voordele van de uitslapers, werd uiteindelijk een halfuurtje verlaat en voortaan afgesproken om 9u30; De negentiger jaren waren eerder de magere jaren.

De lancering van de sessies van “Start to run” vanaf 2005 geeft nu een nieuwe elan en terug kondigen zich jaarlijks meer dan honderd sportievelingen aan. Hopelijk kan deze loopgolfstroom blijvend aangewakkerd worden."

Leo De Ryck


AGENDA

02/10/2022
Groenloop Aalst

 

Bezoekers
sinds 23/02/08